Zakelijk - Kroon Financieel Adviesbureau

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Zakelijk

Diensten


Iedere ondernemer concentreert zich volledig op zijn bedrijf om hiervan een succes te maken. Daardoor is er vaak weinig tijd over om verzekeringen of andere financiële zaken te regelen. Wij verzorgen deze graag voor u en begrijpen dat u op zoek bent naar producten met een aantrekkelijke premie en zo min mogelijk rompslomp. Wij bieden u daarom een compleet zakelijk dienstenpakket en een persoonlijke, servicegerichte benadering.

Zelf sociale zekerheid opbouwen
In Nederland is voor ondernemers weinig geregeld op het gebied van sociale voorzieningen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en de opbouw van uw pensioen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is dan ook geen overbodige luxe.
In sommige gevallen bent u als ondernemer verplicht u aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, en in andere gevallen kan dat vrijwillig. Het is van belang dat u zich goed laat informeren en adviseren, voordat u een beslissing neemt.
John. H. Kroon Financieel Adviesbureau zal graag samen met u inventariseren welke wensen u op zakelijk en persoonlijk vlak heeft. Wij stellen vervolgens een financieel dienstenpakket op maat voor uw samen, zodat u in de toekomst niet voor onverwachte financiële problemen komt te staan.

Risicoanalyse
Als ondernemer loopt u veel risico's, variërend van schade aan uw bedrijfspand of voorraad, tot een aansprakelijkheidstelling door een klant of leverancier. Het is dan ook zinvol ons een risicoanalyse te laten uitvoeren, voordat u een verzekering afsluit. Op basis van deze analyse stellen wij voor u graag een pakket op maat samen, dat de beste voorwaarden biedt tegen een betaalbare premie.

Personeel
Ook voor een collectieve of individuele verzekering van uw personeelsleden kunt u bij ons voor advies en een aantrekkelijk verzekeringspakket terecht.
(Voor collectieve pensioenen in de werkgevers-/werknemerssfeer kunnen wij u helaas niet zelf van dienst zijn, maar hiervoor hebben wij goede afspraken gemaakt met een extern deskundige.)

BV of Holding
Wij zullen u graag adviseren over de voor- en nadelen van verschillende bedrijfsvormen, van eenmanszaak tot holding. Bij het kiezen van een bedrijfsvorm is het immers van belang deze voor- en nadelen goed op een rij te zetten, zodat u de fiscale gevolgen kunt overzien.
Als u een BV of een Holding wilt oprichten, kunt u bijvoorbeeld overwegen om voor een BV met een daaraan gekoppelde werkmaatschappij te kiezen. Vaak is het zinvol meteen een holding op te richten, omdat u vanuit die holding meerdere BV’s kunt oprichten. Zo'n holdingstructuur bestaat vaak uit een werk BV (van waaruit de werkelijke bedrijfsactiviteiten worden verricht) en een holding BV (die de aandelen van de werk BV bezit).
Ook wanneer u al geruime tijd in een bepaalde bedrijfsvorm werkt, kan het zinvol zijn om te controleren of die bedrijfsvorm nog steeds de meest gunstige voor u is.

ZZP
John H. Kroon Financieel Adviesbureau heeft veel ervaring met dienstverlening aan en coaching van kleine zelfstandigen zonder personeel. Vooral zzp-ers ervaren zakelijke administratie vaak als een last en zouden hun tijd liever besteden aan de inhoudelijke aspecten van hun vakgebied. Wij kunnen voor u de administratie, belasting- en BTW-aangiftes verzorgen, zodat u meer tijd overhoudt om u te concentreren op die vakinhoudelijke aspecten.

Vragen?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij u en uw bedrijf kunnen bieden? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu